Menu

Co je funkční trénink

Co je funkční tréninkCo je funkční trénink

Funkční trénink zahrnuje procvičení těla způsobem, kterým svalový aparát lidského těla pracuje při každodenních aktivitách. Zahrnuje zrychlení, zpomalení a stabilizaci svalových skupin ve všech rovinách pohybu. Jeho zakladatel Paul Check jej rozdělil do šesti základních skupin: tah, tlak, rotace, dřep, výpad a předklon. Následně bylo k téta skupině přiřazeno ještě prkno "plank".

Jeho základy pocházejí z rehabilitace, kdy fyzioterapeuti používali tento přístup, aby znovu nacvičili s pacienty různé pohybové stereotypy. Ty jim posléze umožnily zlepšení stavu a zařazení zpět do běžného života. Funkční trénink poskytuje adaptaci na cviky nebo vyvinutí cviků nových, které umožňují jednotlivcům vykonávat každodenní aktivity snáze, zlepšuje kloubní stabilitu, posiluje svalové skupiny středu těla včetně hlubokého stabilizačního systému, rozvíjí motorické schopnosti, a přispívá k poúrazové rekonvalescenci.

Tím, že zapojuje více svalových skupin ve stejné chvíli, klade na naše tělo velké nároky na spotřebu energie. Posilovací forma cvičení dokáže navýšit spotřebu energie nejen během samotné cvičební lekce, ale nároky na energetickou spotřebu organismu zůstanou zvýšené i několik hodin po ukončení aktivity. To znamená více spotřebovaných kilokalorií použitých na obnovu tkání, distribuci a doplňování zásob energie, odstraňování svalových metabolitů atd. V případě, že vhodně sestavenou stravou podpoříme tento proces, můžeme dosáhnout velice dobrých výsledků při redukci tuku a formování postavy, ale také nárůstu svalové hmoty.

Kromě toho je funkční trénink aplikovatelný pro svůj přínos v různých zdravotních a sportovních odvětvích. Pro silové sportovce se skládá zejména z aktivit, kdy dochází k přemisťování zátěže při různých cvicích, tak aby byl důraz kladen na posílení svalových partií středu těla. V rehabilitaci nemusí vždy zahrnovat jen cvičení se zátěží, ale může procvičovat jakýkoliv pohyb, se kterým má klient problém. Obrovskou výhodou je rozsah pohybu ve všech třech rovinách.

Mezi základní formy funkčního tréninku lze zařadit různé cviky s vahou vlastního těla (TRX), cvičení s volnými kladkami, činkami, medicinbaly, velkými míči, gumovými expandery, balančními podložkami, atd.

Copyright © 2011 - 2020 Studio FT. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil JuM - Design.