Menu

Podmínky použití

 1. Smluvní strany

  1. Provozovatel: Pavel Bezděk (IČ: 75471841), Žižlavice 123, Blansko 67801, Česká Republika
  2. Klient: Fyzická nebo právnická osoba služby využívající služeb provozovatele.
 2. Pojmy

  Pojmy jsou v textu zvýrazněny kurzívou.

  1. Provozovna: Studio funkčního tréninku, Žižlavice 123, Blansko 67801, Česká Republika.
  2. Rezervační systém: Webová aplikace umístěná na http://www.cviceniblansko.cz/.
  3. Kredity: Za kredity lze rezervovat lekce. Kredity lze zakoupit před či po lekci přímo u instruktora.
  4. Lekce: Rezervovatelná jednotka. Podrobnosti a parametry jednotlivých lekcí lze najít v rezervačním systému.
 3. Všeobecná ustanovení

  1. Rezervační systém slouží k rezervaci míst na lekcích.
  2. Za rezervaci místa na lekcích budou klientovi odečteny kredity podle aktuálních parametrů lekce.
  3. Při zrušení rezervace později, než 20 hodin před začátkem lekce, nebudou klientovi kredity vráceny.
  4. Absence klienta na jím rezervované lekci není důvodem k navrácení kreditů.
  5. Kredity jsou nevratné.
  6. Platnost kreditů od dobití je 6 měsíců.
  7. Klient dává souhlas ke zpracování a uchovávání všech jím zadaných údajů za účelem rezervování lekcí. Provozovatel souhlasí, že tyto údaje nepředá třetím stranám, ani ji sám nevyužije k jiným účelům bez předchozího souhlasu uživatele.
 4. Povinnosti a práva klienta

  1. Klient je povinnen uvést při registraci platné údaje a i nadále je udržovat aktuální. Uvedením neplatných údajů ztrácí klient právo na jakékoli náhrady či odškodnění spojených s neinformováním klienta.
  2. Klient souhlasí, že nemá nárok na úhradu jakékoli škody či náhrady spojené s užíváním rezervačního systému.
 5. Povinnosti a práva provozovatele

  1. Provozovatel neodpovídá za žádné akce vzniklé zneužitím přistupových údajů klienta. Je v zájmu klienta zvolit si bezpečné heslo (dlouhé, použít malá i velká písmena, čísla) a zacházet s nimi obezřetně. Provozovatel nebude nikdy vyžadovat zasílání hesla e-mailem nebo jinou formou komunikace. Před zadáním přístupových údajů je uživateli doporučeno v adresním řádku zkontrolovat, zda-li se opravdu nachází na webu www.cviceniblansko.cz a používat zabezpečení komunikace pomoci SSL.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo v ojedinělých případech změnit parametry lekce nebo ji zcela zrušit. Pokud se jedná o změnu termínu nebo typu lekce, provozovatel je povinnen pokusit se kontaktovat klienty, kteří mají místa na dané lekci již rezervované, pomocí jimi zadaných údajů a o změnách je informovat. V případě změny parametrů nebo zrušení klientem rezervované lekce nemá klient právo žádat jiné odškodnění či náhradu, než vrácení kreditů, které za rezervaci lekce uhradil.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv změny těchto podmínek použití nebo úpravy služby bez nutnosti předchozího oznámení klientům. Na veškeré změny bude klient po přihlášení upozorněn. Klient je povinnen se změnami se seznámit a o případném nesouhlasu neprodleně uvědomit provozovatele.

V platnosti od 22. 8. 2011.

Copyright © 2011 - 2020 Studio FT. Všechna práva vyhrazena. Vytvořil JuM - Design.