+420 604 628 269,   info@trxblansko.cz

Následuje: Pátek 2.6. 17:15 TRX - mírně pokročilí

Články

Zpět na články
  • Vložil Pavel Bezděk

Cvičíme pro zdraví

Cvičení by se v dnešní době mělo stát nevyhnutelnou součástí našich životů. Ovšem ne všechny druhy aktivit a především přístup trenérů a instruktorů zohledňují naši aktuální připravenost pro danou fyzickou aktivitu. Mohl bych uvést pár příkladů, kdy jsem se z profesionálního zájmu zúčastnil různých skupinových lekcí určených pro formování postavy, redukci podkožního tuku, zpevňování problémových partií atd., a většinou jsem dospěl k názoru, že daná pohybová aktivita, v horším případě znalosti instruktora vůbec nezohledňují potřeby a schopnosti většiny cvičících. Tím samozřejmě nechci nikoho zrazovat od navštěvování takových lekcí. Naopak chci uvést na pravou míru názory, které se začínají objevovat v mediích. Většinou ženy popisují, jak se rozhodly něco se svojí postavou udělat a „ochutnaly“ lekci cvičení, po které nemohou ani dojít domů, a následně pokračují výčtem důvodů, proč se již nikdy takových forem cvičení nezúčastní.

Dle mého názoru se většina lidí, kteří se rozhodnou svoji postavu nějakým způsobem formovat, určitě jen tak nevzdává a může se stát, že vytrvalí a rozhodnutí jedinci, kteří se svým fyzickým stavem či vzhledem chtějí něco udělat, kupují posilovací, vibrující a další „teleshoping nesmysly“ za výhodné ceny a se zaručeným výsledkem. Vždyť jestli ti, kteří je prezentují, se takhle vypracovali za pouhé dva týdny, tak já to zvládnu také a přitom mohu sledovat například televizi či hubnout a tvarovat přímý sval břišní za pomocí vibrací třeba při jízdě autem. Účinek takových forem „cvičení“ je popravdě zanedbatelný, ovšem o tom se většina, pokud takový vynález vlastní, přesvědčí sama. A tak bychom takových cvičebních pomůcek, podle mých zkušeností, našli nejvíce ve sklepích, na půdách a někde jinde založených a nepoužívaných. Po tomto zklamání ze cvičení většinou i ti vytrvalí přehodnotí svůj postoj a péči o svoje tělo přenechají zkrášlující kosmetice, speciálním masážím, jednoduše pasivním formám, které jsou pro naše těla hrozbou, neboť k jejich vykonávání nepotřebují pevné kosti, silné šlachy, vazy a svaly. A tak si zavedeným způsobem života postupně prošlapáváme cestičku k různým svalovým dysbalancím, osteoporóze, vysokým hladinám cholesterolu, glykemie, krevního tlaku, kardiovaskulárním onemocněním atd.

Nyní mám pro vás řešení, a tím je procvičování těla funkčním tréninkem nebo cvičení ve fitcentru. Mám na mysli cvičení individuální či skupinové, ale se zátěží, kterou si cvičící volí sám dle aktuálního stavu a zkušeností, samozřejmě pod dohledem trenéra, který by měl být schopný vysvětlit korektní techniku provádění cviků, dýchání, správnou polohu těla během provádění cviků a zodpovědět případné dotazy, týkající se cvičení a jeho vlivu na lidský organismus.

Důvod, proč doporučuji rezistentní cvičení, je prostý. Lidský organismus je ohromně přizpůsobivý a pohyb pro svoji správnou funkci opravdu potřebuje z důvodu zachování co nejvyššího množství aktivní tělesné hmoty. Někdo namítne, že se nadře dost v zaměstnání, a tak cvičit nepotřebuje. Opak je pravdou. Jednak pokud je pracovní náplň daného člověka opravdu fyzicky náročná, bude zřejmě dost jednostranně zatěžovat jeho organismus, tudíž je velice rozumné provádět cviky, které pomohou odstranit různé svalové dysbalance. V případě, že je náročná psychicky, cvičení je spíše nutností, neboť odbourává stres, zvyšuje hladiny různých neurotransmiterů a pomůže nám udržet celý pohybový aparát v kondici. Zde je nutné zdůraznit, že aby stimulace našich svalů byla dostatečná, je třeba je během dne vystavovat zátěži minimálně 30 % jejich kapacity. Taková hodnota bude samozřejmě pro každého člověka velice rozdílná. Tím se dostáváme k příkladu cvičenky zmiňovanému v úvodu, která je po dané skupinové lekci totálně vyčerpaná a daný výkon ji popravdě spíše oslabil, než aby ji přinesl výsledek, kvůli kterému se rozhodla cvičit. Kdyby se příště rozhodla pro změnu zkusit funkční trénink nebo cvičení ve fitcentru, určitě bych jí doporučil pohovořit o svých cílech s trenérem, který jí vysvětlí, případně sestaví cvičební plán, tak aby se naučila provádět cviky technicky správně. Pak pozvolna během několika týdnů pocítí sílu přírody, kdy nejen že se bude cítit lépe a více „funkční“, ale začne si uvědomovat, jak ji krásně tělo poslouchá, jak ovládá svaly, o kterých vlastně vůbec nevěděla, že je má, a také pochopí, jak absurdní byl její strach cvičit se zátěží z obavy nárůstu abnormálního množství svalové hmoty.